Välj en sida

Tjänster

REDOVISNINGSTJÄNSTER 

• Bokföring
• Lönehantering
• Administration 
• Redovisning
• Deklarationer
• Bokslut
• Årsredovisning
• Inkomstdeklarationer
• Bolagsbildning
• Rådgivning m m

Bokföring och redovisning
Bokföring är ett sätt att föra bok över ett företags ekonomiska medel löpande under året. Alla näringsidkare måste enligt Bokföringslagen bokföra och redovisa rätt. Dessa siffror redovisas sedan till olika intressenter och myndigheter för att visa att du har kontroll på ditt företags ekonomi och att dina affärer är i god ordning. Redoverket hjälper dig med att visa ditt företags ekonomiska händelser.

Den årliga presentationen av bokföringen kallas Årsredovisning för aktiebolag och Årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Bokslutet är en sammanställning av ditt företags bokföring under ett räkenskapsår. Årsbokslut är inte en offentlig handling, vilket däremot Årsredovisningen är. Aktiebolag har krav på att skicka in Årsredovisningen till Bolagsverket senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Arbetet med redovisningen är därför komplext och detta är något som Redoverket hjälper till med.

Vill du veta mer kan du enkelt komma i kontakt med oss genom att fylla i kontaktformuläret nedan och då återkommer till dig så snart vi har möjlighet.

Varmt välkommen till Redoverket.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Redoverket

Maria Sandbu Andersson
Sommarvägen 7
665 35 Kil
070-541 00 69
info@redoverket.se